Welke schade kan worden

verhaald?

Alle schade die voortvloeit uit een arbeidsongeval of beroepsziekte is te verhalen op de verzekeraar van een werkgever. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen materiële en immateriële schade.

 

Onder materiële schade kunt u verstaan:

Kledingschade.

Reiskosten (bijvoorbeeld naar huisarts en/of medisch specialist).

Medische kosten (die niet of slechts gedeeltelijk worden

  vergoed door uw eigen ziektekostenverzekeraar).

Verlies verdienvermogen (inkomensschade).

Pensioenschade.

Kosten voor (extra) huishoudelijke hulp.

Verlies zelfwerkzaamheid (bijvoorbeeld klussen in en om

   uw woning).

Et cetera.

 

 

Daarnaast heeft u recht op vergoeding van de immateriële schade (pijn, verlittekening en gederfde levensvreugde), beter bekend als smartengeld. De hoogte van de uiteindelijke schadeloosstelling is uiteraard afhankelijk van factoren zoals het soort letsel, de beperkingen die hieruit voortvloeien, uw leeftijd, uw beroep en overige relevante omstandigheden.

 

Praktijvoorbeeld

Handletsel tijdens werk € 120.000,-

Een 37-jarige automonteur loopt tijdens zijn werk handletsel op. Zijn werkgever wijst elke verantwoordelijkheid af omdat de monteur onvoorzichtig zou zijn geweest. De automonteur schakelt ArboRechtsbijstand.nl in. De letselschadespecialist van ArboRechtsbijstand.nl krijgt de aansprakelijkheid snel rond. Ondanks het ‘laatste bod’ van de verzekeraar van € 25.000,- houdt ArboRechtsbijstand.nl voet bij stuk en de zaak wordt afgerond voor bijna € 120.000,-.


MEER PRAKTIJKVOORBEELDEN •••