Waarom ArboRechtsbijstand.nl?

 ArboRechtsbijstand.nl is een van de grootste
   letselschadeorganisaties, gespecialiseerd in de juridische
   afhandeling van letselschade als gevolg van arbeidsongevallen en
   beroepsziektes.

•  ArboRechtsbijstand.nl telt meer dan 25 gespecialiseerde juristen,
   registerexperts en andere deskundigen.

 ArboRechtsbijstand.nl beschikt over de hoogst denkbare
   juridische know how als het gaat om afwikkeling van
   letselschades als gevolg van arbeidsongevallen en beroepsziektes.

 ArboRechtsbijstand.nl is oprecht betrokken, professioneel en
   integer.

 ArboRechtsbijstand.nl behartigt de belangen van de werknemers en
   heeft altijd de beste belangenbehartiging voor ogen.

 Er is altijd een belangenbehartiger in uw eigen regio.

 ArboRechtsbijstand.nl zorgt voor maximale compensatie van de
   door u geleden schade.

 ArboRechtsbijstand.nl regelt voor u snel een voorschot.

 Voor al onze werkzaamheden ontvangt u geen nota.

   Zowel eventuele voorschotten als de uiteindelijke
  schadeloosstelling worden zonder inhoudingen rechtstreeks aan u
  overgemaakt. Belastingvrij.

Meer inkomensschade door WIA-regels!

De WIA-regels leiden tot aanzienlijk inkomensverlies bij nieuwe arbeidsongeschikten. Raakt u arbeids-ongeschikt, bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval of beroepsziekte, dan is de kans groot dat u in de toekomst geen WIA-uitkering meer zult ontvangen. Sinds 2004 gelden namelijk strengere richtlijnen. Wanneer u bijvoorbeeld op het moment van de WIA-keuring binnen twee jaar weer (gedeeltelijk) kunt werken, ook al is dit niet uw huidige werk, dan krijgt u geen WIA-uitkering meer. Dat betekent gewoonlijk een aanzienlijk verlies aan inkomsten. Ook deze schade kan op de tegenpartij worden verhaald, als u zelf geen schuld heeft aan het ongeval.

Praktijvoorbeeld

Handletsel tijdens werk € 120.000,-

Een 37-jarige automonteur loopt tijdens zijn werk handletsel op. Zijn werkgever wijst elke verantwoordelijkheid af omdat de monteur onvoorzichtig zou zijn geweest. De automonteur schakelt ArboRechtsbijstand.nl in. De letselschadespecialist van ArboRechtsbijstand.nl krijgt de aansprakelijkheid snel rond. Ondanks het ‘laatste bod’ van de verzekeraar van € 25.000,- houdt ArboRechtsbijstand.nl voet bij stuk en de zaak wordt afgerond voor bijna € 120.000,-.


MEER PRAKTIJKVOORBEELDEN •••