Onze ArboRechtsbijstand deskundigen

Wij treden uitsluitend op voor slachtoffers en zorgen voor een maximale schadeloossteling.

MR. GEORGES BIEVER

Jurist pensioenschade

Pensioenschade. Vaak nog ingewikkelder dan het pensioen zelf.

 

Uw pensioen? Heeft u daar een idee van? Dikwijls niet is mijn ervaring. Ondergetekende (Den Haag, 1958) beijvert zich al decennia om het pensioenbewustzijn onder de mensen groter te maken. Zeker, het is niet makkelijk om al die teksten die u van uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar ontvangt goed te lezen en het gevoel zal u ongetwijfeld bekruipen dat dit nog wel een keer komt. Niets is minder waar.

 

Pensioen wordt dan ineens actueel in moeilijke omstandigheden. Echtscheiding, overlijden, arbeidsongeschiktheid of ontslag, om er maar een paar te noemen. Wat ook diep ingrijpt in een mensenleven is het letsel dat u opgelopen hebt door bijvoorbeeld een verkeers- of bedrijfsongeval.

 

Buiten alle medische aspecten, herstel  en re-integratie zal het u en uw letselschadebehandelaar op de eerste plaats te doen zijn om uw inkomensschade op de tegenpartij te verhalen. Daar bedoel ik niet alleen mee de compensatie voor inkomensterugval maar ook hoe de financiële zaken ná uw pensionering geregeld dienen te zijn. En daar komen het pensioenrecht en de letselschadepraktijk bij elkaar.

 

Als jurist en fiscalist (Rijksuniversiteit Leiden 1984 resp. 1995) is het altijd mijn ambitie geweest om op te komen voor het consumentenbelang en zeker waar die consument zich te weer moet stellen tegen de traag draaiende molens van grote organisaties zoals verzekeraars en pensioenfondsen. In de laatste twintig jaar was ik eerst dossierbehandelaar bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening in Den Haag (Kifid) en vervolgens Senior Tax & Legal Counsel  alsmede pensioenklachten-manager bij een toonaangevende pensioen- en levensverzekeraar. 

 

Letsel zal veelal resulteren in een tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Geheel of ten dele. Hoe zit het dan met de voortgang in uw opbouw van pensioenaanspraken? Gaat u pensioenschade lijden? Met andere woorden: betekent die arbeidsongeschiktheid een streep door de rekening voor uw toekomstig pensioen? Als je niet goed oplet wel. En het wordt er niet makkelijker door als u bedenkt dat er vele soorten pensioenregelingen zijn met evenzoveel verschillende regelingen bij arbeidsongeschiktheid. Want het gaat dan vooral om de vraag of uw eventuele premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in de opbouw van pensioen gelijke tred houdt met de situatie dat u gewoon had kunnen doorwerken. En dat aspect van uw malheur is mijn specialiteit. En dat is hard nodig want mijn ervaring is ook dat dit bij de letselschadebehandelaars van de aansprakelijkheidsverzekeraars meer dan eens een blinde vlek is.

 

TERUG NAAR ONZE DESKUNDIGEN >>