Onze ArboRechtsbijstand deskundigen

Wij treden uitsluitend op voor slachtoffers en zorgen voor een maximale schadeloossteling.

JOOP BOOD

letselschade deskundige

Ik startte mijn werkzaamheden binnen de verzekeringstak en doorliep hier diverse branches, zodat ik mij op tal van terreinen heb kunnen ontwikkelen. Eind jaren ‘ 70 besloot ik mij te specialiseren op het gebied van de personenschaderegeling.  Uiteraard vergde dit de nodige studies en trainingen en dankzij de hulp van deskundige collega’s en veel praktijkervaring kan ik mij op dit gebied als zeer ervaren kwalificeren.


Deze werkzaamheden verrichtte ik ruim 29 jaar in opdracht van verzekeraars en of aanverwante bedrijven. In mijn gecombineerde functie van letselschadedeskundige en directielid van een gerenommeerd internationaal schaderegelingbureau onderhield ik in die tijd tevens contacten met verzekeraars. In die hoedanigheid heb ik ook regelmatig in de keuken kunnen kijken. Verder heb ik mij ook veel bezig gehouden met het opleiden van nieuw talent.


In de loop der tijd constateerde ik dat, ondanks de goede bedoelingen van behandelaars, veel gedupeerden te lang in onzekerheid verkeerden over de uiteindelijke schadeafwikkeling. Een onnodig lang schaderegelingtraject ligt hieraan vaak ten grondslag. Een aantal jaren geleden heb ik dan ook besloten mijn kennis en ervaring in te zetten voor slachtoffers. Mede vanwege mijn lange ervaring met verzekeraars ben ik bij uitstek in staat om voor alle betrokkenen een vlotte en acceptabele oplossing te realiseren.


Een oplossingsgerichte instelling van letselschadedeskundigen kan namelijk onnodig extra leed voor gedupeerden voorkomen.  Mijn inbreng is dan ook voortdurend gericht op samenwerking met alle belanghebbenden om te bereiken dat de gedupeerde centraal staat in het behandelproces teneinde op zorgvuldige wijze een snelle en adequate regeling tot stand te brengen waardoor gedupeerden zo snel als mogelijk de draad van hun leven kunnen oppakken.


Mijn hobby's zijn sport, muziek, lezen en het eigen beesten spul, zoals paarden en een hond. ​​​​​​​


TERUG NAAR ONZE DESKUNDIGEN >>