Onze ArboRechtsbijstand deskundigen

Wij treden uitsluitend op voor slachtoffers en zorgen voor een maximale schadeloossteling.

HANS VAN EE

Directeur

Sinds 1 mei 2011 ben ik directeur van Compensa Letselschade Nederland. Mijn carrière is gestart in 1982 bij het Korps der Rijkspolitie. Na mijn opleiding aan de politieschool te Harlingen werd ik geplaatst in het district Utrecht op de zogeheten landgroep Bunnik. Gedurende mijn loopbaan als politieagent ben ik veelvuldig in contact geweest met slachtoffers van ongevallen en misdrijven. Vrijwel alle werkzaamheden waren logischerwijs gericht op de strafrechtelijke afwikkeling van de zaak. Het oplossen van de zaak stond voorop en alle aandacht ging daarbij uit naar de dader(s).  Aandacht voor het slachtoffer, aandacht voor de ontstane situatie en aandacht voor de juridische afwikkeling in het belang van het slachtoffer was er nauwelijks.  

 

Na 8 jaar lang gediend te hebben als politieagent heb ik het Korps verlaten en ben ik mij gaan toeleggen op de juridische hulpverlening bij letsel- en overlijdensschade zaken ten behoeve van slachtoffers en nabestaanden. Op deze wijze kon ik de slachtoffers en nabestaanden de aandacht bieden die ik gedurende mijn politieloopbaan zo miste.

Inmiddels kan ik bogen op meer dan tweeëntwintig jaar ervaring in de letselschaderegeling. In een wereld en een tijdperk waar aandacht een schaars goed lijkt bied ik de slachtoffers en de nabestaanden oprecht en integer alle aandacht die nodig is en streef ik, door op professionele wijze te onderhandelen met de aansprakelijke tegenpartij, altijd naar een maximaal haalbare schadeloosstelling.

 

Levensmotto: “Ik vind het streven naar kwaliteit belangrijker dan te proberen om van deze tijd te zijn”.

 

TERUG NAAR ONZE DESKUNDIGEN >>