Onze ArboRechtsbijstand deskundigen

Wij treden uitsluitend op voor slachtoffers en zorgen voor een maximale schadeloossteling.

SJOERD NOTTEN, LL.B.

Jurist letselschade

Enkele maanden nadat ik bij ArboRechtsbijstand.nl  kwam werken, ben ik zelf letselschadezaken gaan behandelen. In eerste instantie had ik geen idee welke schade voor vergoeding in aanmerking komt. Mijns inziens is dit een algemeen gedachtegoed bij de meeste mensen die slachtoffer worden van een ongeval. Tijdens mijn studie rechten kwam aansprakelijkheidsrecht aan de orde. Bij letselschades gaat het echter verder dan alleen het regelen van de aansprakelijkheid. Persoonlijk contact speelt daarbij een grote rol. Mensen moeten hun ‘ei’ kwijt, hun verhaal, kunnen vertellen. Letselschade is om die reden veel meer dan een financiële aangelegenheid. Ik voel mij in dat kader dé schakel tussen de cliënt en de verzekeraar.


Bij het afronden van mijn studie heb ik onderzoek gedaan naar het wetsartikel dat de aansprakelijkheid regelt tussen gemotoriseerd en ongemotoriseerd verkeer. Het viel mij namelijk op dat de wet veelal verkeerd geïnterpreteerd wordt door zowel betrokkenen als verzekeraars. Voor de groep mensen die bij een dergelijk ongeval betrokken raken temeer reden om zich juridisch bij te laten staan door een belangenbehartiger. Krijgt u immers waarop u recht heeft?


TERUG NAAR ONZE DESKUNDIGEN >>