Onze ArboRechtsbijstand deskundigen

Wij treden uitsluitend op voor slachtoffers en zorgen voor een maximale schadeloossteling.

MR. SJOERD LODEWIJK

Jurist letselschade

Na het voltooien van mijn rechtenstudie ben  ik inmiddels  zo’n 25 jaar actief in de letselschadebranche, aanvankelijk voor (rechtsbijstand) verzekeraars, later uitsluitend voor slachtoffers van met name verkeersongevallen en bedrijfsongevallen.


Sinds ongeveer 10 jaar werk ik vanuit mijn eigen bedrijf, nauw samenwerkend met diverse specialisten in het vakgebied. De werkwijze van ArboRechtsbijstand.nl en de grote mate van ervaring en expertise die in deze organisatie is verenigd, is een waarborg voor hoogstaande kwalitatieve belangenbehartiging ten behoeve van slachtoffers. 


Juist vanwege het feit dat ik ook voor verzekeraars actief ben geweest in het verleden, ben ik goed op de hoogte van de werkwijze die daar gehanteerd wordt. Tegenover de deskundigheid die in ruime mate aanwezig is bij de verzekeraars moet een slachtoffer van een ongeval krachtig tegenwicht kunnen bieden.  Die taak vervul ik graag en met grote inzet ten behoeve van mijn cliënten.


Mijn streven is erop gericht in een open communicatie ten behoeve van mijn cliënten pragmatische oplossingen te creëren, die recht doen aan de soms complexe problemen waar slachtoffers van ongevallen mee geconfronteerd worden.  


TERUG NAAR ONZE DESKUNDIGEN >>