Onze ArboRechtsbijstand deskundigen

Wij treden uitsluitend op voor slachtoffers en zorgen voor een maximale schadeloossteling.

MR. ARIZO ARIJENZAD

Jurist letselschade

Voor ArboRechtsbijstand.nl ben ik op interim basis werkzaam als letselschadejurist. Daarnaast ben ik ook als advocaat werkzaam bij een advocatenpraktijk in Lelystad.


Tijdens mijn rechtenstudie heb ik een brede interesse ontwikkeld voor het Nederlandse recht en op diverse rechtsgebieden praktijkervaring opgedaan. De meeste voldoening gaven mijn werkzaamheden op de afdeling Letsel van een rechtsbijstandsverzekeraar. Ik vond het heel dankbaar werk om een slachtoffer van een ongeval of ziekte of een nabestaande te kunnen helpen om zijn of haar leven na een vaak zeer ingrijpende gebeurtenis zoveel mogelijk weer op te pakken. Na het afronden van mijn master ben ik eerst aan de slag gegaan voor ArboRechtsbijstand.nl, een onafhankelijke organisatie dat zich op exclusieve basis inzet voor letselschadeslachtoffers.


Ook mijn vakinhoudelijke interesse voor het letselschadevak is al begonnen tijdens mijn studie. Ik heb op dit gebied assisterend onderzoek verricht en meegewerkt aan de jurisprudentie- en literatuurlijst voor de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). In het kader van mijn masterscriptie heb ik het onderwerp van werkgeversaansprakelijkheid bij arbeidsongevallen en beroepsziekten bestudeerd, waarbij ik met name vereenvoudigde oplossingen heb onderzocht voor complexe aansprakelijkheidskwesties.


In de praktijk heb ik ervaren dat de meest optimale juridische oplossing niet altijd de beste oplossing is voor een letselschadeslachtoffer, omdat voor hem of haar ook persoonlijke belangen meewegen. Ik streef daarom altijd naar een open en heldere communicatie met cliënt, om tot een oplossing te komen waar hij of zij zich het meest in kan vinden.


TERUG NAAR ONZE DESKUNDIGEN >>