Wat kunt u zelf doen?

 Noteer zelf na het arbeidsongeval zoveel mogelijk  gegevens over

    de toedracht van het ongeval en omschrijf daarbij de  
    omstandigheden waaronder het ongeval plaats heeft gevonden of
    laat anderen dit doen.

 Noteer, indien mogelijk, de namen en telefoonnummers van
    eventuele getuigen.

 Maak foto’s van de ongevalslocatie met uw mobiele telefoon,

    of laat iemand anders dit doen.

  Zorg dat de werkgever de arbeidsinspectie inschakelt.

 Zorg dat uw lezing van het ongeval goed door de arbeidsinspectie
   wordt opgenomen in het proces-verbaal. Een onjuiste weergave
    van het gebeuren kan de regeling van de schade frustreren.

 Ga zo snel mogelijk naar de huisarts en/of specialist:

      - Ter bevordering van het genezingsproces.

      - Ter vastlegging van de medische gegevens t.b.v. de juridische
         afhandeling van de  letselschade.

 Houd direct een overzicht bij van de kosten die door u als gevolg
​​​​​​​   van het ongeval worden gemaakt.

Praktijvoorbeeld

Handletsel tijdens werk € 120.000,-

Een 37-jarige automonteur loopt tijdens zijn werk handletsel op. Zijn werkgever wijst elke verantwoordelijkheid af omdat de monteur onvoorzichtig zou zijn geweest. De automonteur schakelt ArboRechtsbijstand.nl in. De letselschadespecialist van ArboRechtsbijstand.nl krijgt de aansprakelijkheid snel rond. Ondanks het ‘laatste bod’ van de verzekeraar van € 25.000,- houdt ArboRechtsbijstand.nl voet bij stuk en de zaak wordt afgerond voor bijna € 120.000,-.


MEER PRAKTIJKVOORBEELDEN •••