Wat doet ArboRechtsbijstand.nl voor u?

ArboRechtsbijstand.nl is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten. ArboRechtsbijstand.nl helpt bij het claimen van uw schade door deskundige juridische bijstand te verlenen. Hiertoe beschikt ArboRechtsbijstand.nl over een landelijk netwerk van eigen letselschadedeskundigen, juristen, medisch adviseurs en een actuarieel bureau voor schadeberekeningen.

ArboRechtsbijstand.nl treedt uitsluitend op voor slachtoffers en zorgt voor een maximale schadeloossteling. Via ArboRechtsbijstand.nl en haar direct beschikbare professionals bent u onmiddellijk in staat om op gelijkwaardige wijze te onderhandelen met of te procederen tegen de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij(en).

Het verhalen van letselschade is

voor u kosteloos.

Als de aansprakelijkheid in uw zaak door de tegenpartij is erkend, dan kost het u helemaal niets! Want naast de materiële en immateriële schade dienen ook de kosten van juridische bijstand (ook wel buitengerechtelijke kosten genoemd) door de aansprakelijke verzekeraar te worden vergoed, omdat deze kosten onderdeel zijn van de door u opgelopen schade. De verzekeraar van de tegenpartij vergoedt dus zowel alle door u geleden en nog te lijden schade als de kosten van juridische bijstand. En is de aansprakelijkheid in uw zaak (nog) niet erkend, neem dan evengoed contact op met ArboRechtsbijstand.nl. Informeer altijd naar uw mogelijkheden.

 

 

Neem snel actie!

 

Naarmate de tijd verstrijkt wordt het moeilijker vast te stellen en te bewijzen hoe een arbeidsongeval of beroepsziekte precies is ontstaan. Ook verjaart een claim tot schadevergoeding na enkele jaren of is de werkgever niet meer te achterhalen.

Bovendien zal de verzekeraar van uw werkgever u zo snel mogelijk willen bezoeken zodra het arbeidsongeval of de beroepsziekte is aangemeld. Vaak gebeurt dit via een expertisebureau dat wordt ingeschakeld door deze verzekeraar, maar dat zich tegenover u als ‘onafhankelijk’ presenteert.

Laat u daarom zo snel mogelijk bijstaan door eigen deskundigen, liefst voordat u door een schaderegelaar van de wederpartij wordt bezocht. Voor u een reden zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ArboRechtsbijstand.nl.